Välitysliikkeen vastuullisuus välitystoiminnassa

Julkaistu
kodin-kivijalka-hero-vinkit

Asunnon myyminen tai ostaminen on usein ihmisen elämän rahallisesti suurin päätös.
Siksi onkin tärkeää, että kauppaa järjestävä taho tietää mitä tekee ja toimii vastuullisesti. Voi vain kuvitella kuinka ikävää on myyjänä saada puhelu ostajalta vuoden kuluttua asuntokaupasta ja kuulla, että joitain tietoja onkin jäänyt kertomatta ja tämän johdosta korvausvaatimus on vireillä.
Asuntoa myytäessä myyjä ei varmastikaan jätä tahallaan mitään kertomatta. Kaikkea ei vain aina tule ajatelleeksi, kun asunnon myyminen ei kuulu jokapäiväiseen tekemiseen. Näissä tilanteissa kiinteistönvälittäjän merkitys korostuu. Hän osaa kysyä oikeat kysymykset ja selvittää myynnin kannalta tärkeät asiat.

Kun olet aikeissa myydä asuntosi ja vertailet eri kiinteistönvälitysliikkeitä sekä välitystyötä tekeviä henkilöitä, kiinnitä huomiota muuhunkin kuin ainoastaan välityspalkkioon. Huomattavasti tärkeämpiä asioita ovat pitkä kokemus alalta, alan koulutus ja sitoutuminen Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunnan laatiman Hyvän välitystavan ohjeen noudattamiseen.
Edellä mainittuja asioita vertailemalla saat suuntaa siitä, kuka on alan ammattilainen ja kenen palveluun voit varmasti luottaa. Kun nämä ominaisuudet löytyvät kiinteistönvälittäjältä, usein toteutuva kauppahintakin on saattaa olla korkeampi. Tällöin myös välityspalkkion merkitys pienenee.

Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin

-Välitysliike on Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) jäsen. Jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan Hyvän välitystavan ohjetta.

-Onko välitystyössä toimiva henkilö on kiinteistönvälittäjä eli suorittanut Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan järjestämän kiinteistönvälittäjäkokeen ja saanut laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon (LKV). Mikäli LKV-tutkintoa ei ole suoritettu, nimikkeenä käytetään useimmiten asuntomyyjää, myyntineuvottelijaa tai vastaavaa. Vain LKV-tutkinnon suorittanut on oikeutettu käyttämään nimikettä kiinteistönvälittäjä. Toinen merkittävä tutkinto on kiinteistönvälittäjän ammattitutkinto (KiAT). Tämä koulutus lisää välittäjän valmiuksia ja ammattitaitoa käytännön työssä muun muassa juridisiin kysymyksiin liittyen.

skvl-blogi-kuva

Selvitä välittäjän kokemus ja ammattitaidon taso alalta. Arvioi esimerkiksi välittäjän antamia perusteita näkemyksilleen, hänen paikallistuntemustaan ja tekemäänsä taustatyötä.
Vaikka tutkinnot olisikin suoritettu mutta työkokemus alalta on vasta muutaman vuoden mittainen, tämä ei vielä takaa, että henkilö on ammattitaitoinen. Käytännön työkokemus tuo varmuutta hinnoitteluun, myyntivalttien tunnistamiseen ja haastavien asioiden ratkaisemiseen, joita välitysmaailmassa usein kohtaa.
Kokenut välittäjä saattaa asuntokaupan loppuun asti sekä myyjän että ostajan etua ajatellen, ilman ikäviä jälkiseuraamuksia.

Kiinteistökaupassa tarvitaan aina kaupan ulkopuolisena osapuolena Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja mukana kaupantekotilaisuudessa, mikäli kiinteistökauppaa ei tehdä sähköisessä muodossa. Kaupanvahvistajan tehtävänä on tarkistaa luovutuskirjan allekirjoittajien henkilöllisyys sekä varmistaa että luovutuskirja täyttää maakaaren asettamat muotovaatimukset. Kaupanvahvistaja laatii luovutuksesta myös ilmoituksen Maanmittauslaitokselle. Useilla kiinteistönvälittäjillä on kaupanvahvistajan oikeudet.

Mikäli olet tekemässä kiinteistökauppaa jossa olet käyttänyt kiinteistönvälittäjän palvelua ostajan etsimiseen, varmista ettei sama välittäjä toimi kaupassa kaupanvahvistajana. Hän on esteellinen vahvistamaan kaupan, jotta ei tule eturistiriitatilannetta. Kiinteistökauppa saattaa olla tällöin jopa juridisesti mitätön ja kauppakirjan allekirjoitustilaisuus täytyy järjestää uudelleen esteettömän kaupanvahvistajan vahvistuksella. Tähän tilanteeseen saattaa törmätä valitettavan monen kiinteistönvälittäjän kohdalla, sillä kaupanvahvistuksesta maksetaan myös pieni korvaus.

Kodin Kivijalka Oy LKV on Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n jäsenyritys ja me olemme sitoutuneet noudattamaan Hyvän välitystavan ohjetta.
Olemme suorittaneet sekä LKV-tutkinnon että kiinteistönvälittäjän ammattitutkinnon (KiAT). Lisäksi meillä kaupanvahvistajan oikeudet.
Kerromme avoimesti perustelut hinnoittelullemme, myynti- ja markkinointistrategiallemme ja tutustumme huolellisesti jokaiseen meillä myynnissä olevaan kotiin. Merkittävinä asioina pidämme myös pitkää, laajaa kokemustamme alalta sekä rautaista paikallistuntemustamme.

Ensi viikolla kerromme vinkkejä, kuinka voit pienilläkin asioilla edesauttaa kotisi myyntiä.